George Mordant ontvangt koninklijke onderscheiding

Op vrijdag 26 april werd George Mordant verrast door burgemeester Nicole Ramaekers.
In naam van Zijne Koninklijke Hoogheid werd George door haar 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

George kreeg deze Koniklijke Onderscheiding door zijn meer dan een halve eeuw durende lidmaatschap en betrokkenheid bij onze schutterij.
Naast zijn gedreven inzet voor de schuttersweide en de "Leag Huls" en ook het schieten in zijn algemeenheid is hij bestuurslid en schietmeester.
Nooit is George iets te veel als er een beroep op hem wordt gedaan, sterker nog, je hoeft geen beroep op hem te doen. Hij is er gewoon...
Naast onze schutterij is George ook actief voor het Bûrck Breane en binnen de parochie is hij actief als collectant en was hij lid van het processie comité.

George en Tiny... van harte gefeliciteerd met deze dik verdiende onderscheiding.

Naast George feliciteren we natuurlijk ook de overige gedecoreerde uit Epen.
Dit jaar waren dit Harry Bergmans en Henny Piters.
Ook hier natuurlijk proficiat en schuttersgroet 😊

  

Copyright © by Schutterij St. Paulus Epen